Aktualizacja – Gmina Gorzyce przeznaczy PONAD 1,7 mln na walkę z NISKĄ EMISJĄ – wymianę źródeł ciepła.

0
1866

PONAD 1,7 mln na walkę z NISKĄ EMISJĄ – wymianę źródeł ciepła,
BĘDZIE WIĘCEJ DOTACJI!

24.02.2021 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do wymiany źródła ciepła. Złożonych zostało 630 wniosków: wariant 1 (kocioł węglowy, biomasa) – 310 wniosków; wariant 2 (kocioł gazowy, olejowy elektryczny) – 240 wniosków, wariant 3 (pompa ciepła) – 80 wniosków.
Rozpoczęła się szczegółowa weryfikacja wszystkich złożonych wniosków. Urząd Gminy zweryfikuje również w PGNiG techniczną możliwość podłączenia do sieci gazowej osób, które złożyły wniosek w wariancie 1.
Z uwagi na ilość złożonych wniosków Rada Gminy Gorzyce na sesji w dniu 25.02.2021 r. zwiększyła środki finansowe na realizację zadania.
Ostatecznie ilość wniosków , które zostaną przyjęte do realizacji na 2021 r. kształtuje się następująco:
– wariant 1 – 120 wniosków,
– wariant 2 – 120 wniosków,
– wariant 3 – 30 wniosków.
Nakłady finansowe na zadanie zwiększono o kwotę 840 000 zł. Łączna wartość zadania wynosi: 1 751 000 zł.
Z uwagi na konieczność weryfikacji złożonych wniosków, w tym przeprowadzenia wyjaśnień z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. planujemy wstępnie przeprowadzenie losowania na koniec marca 2021 r. Informacja na temat losowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej gminy z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
Realizacja zadania, w tym ponoszenie wydatków na realizację inwestycji, może nastąpić dopiero po podpisaniu indywidualnej umowy z Gminą Gorzyce!

źródło tekstu powyżej: Wójt Gminy Gorzyce Daniel Jakubczyk

Gmina Gorzyce przeznaczy więcej funduszy na wymianę źródła ciepła, prawie o 100% niż planowano.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia wspólnych komisji rady Gminy Gorzyce , komisję pozytywnie zaopiniowały wniosek radnej Izabeli Boreckiej o zwiększenie ilości dofinansowania do wymiany starych kopciuchów na nowe ekologiczne źródła ciepła.

W pierwotnej wersji miało być: do wyniany 80 eko-kotłów węglowych lub na biomasę (wysokość pojedynczej dotacji to maksymalnie 5 tys. zł), 50 kotłów gazowych, elektrycznych lub olejowych ( wysokość pojedynczej dotacji w tym wypadku to maksymalnie 7 tys. zł) oraz 15 pomp ciepła (maksymalna dotacja to 10 tys. zł).

W nowej wersji jest to wzrost prawie o 100% a mianowicie: W tym roku UG Gorzyce przeznaczy dotacje do wymiany 120 eko-kotłów węglowych lub na biomasę (wysokość pojedynczej dotacji to maksymalnie 5 tys. zł), 120 kotłów gazowych, elektrycznych lub olejowych ( wysokość pojedynczej dotacji w tym wypadku to maksymalnie 7 tys. zł) oraz 30 pomp ciepła (maksymalna dotacja to 10 tys. zł).

Radni podjęli taką decyzję z powodu ogromnego zainteresowania mieszkańców , którzy do godziny 16.55 dnia dzisiejszego złożyli 199 wniosków na eko-wegiel, 190 wniosków na piec gazowy i 57 wniosków na pompę ciepła. Średnio wychodzi dziennie ok 150 wniosków. Zostały jeszcze dwa dni więc liczba złożonych wniosków o dotacje może przekroczyć 700.

Na 20 obecnych radnych pozytywnie opiniowało 19, tylko przewodnicząca komisji budżetu i środowiska pani Dominika Styrnol była przeciwna.

Urząd Gminy w Gorzycach na ten cel zaciągnie pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Realizacja zadania pn. „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce „. na kwotę 1 740 000 zł.

Tym razem nie trzeba stać w kolejkach przed UG o przyznaniu dofinansowania zadecyduje losowanie.

Realizacja dofinansowania będzie możliwa po podpisaniu umowy z UG a termin wykonania należy zakończyć do 31 października 2021 roku.

Projekt ten musi jeszcze rada gminy przegłosować na najbliższej sesji RG w czwartek.