Gminna Spółka Wodna – wybrano nowy zarząd.

0
1050

W czwartkowe(21.04.2022) przedpołudnie w sali GCK Gorzyce odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Gminnej Spółki Wodnej Gorzyce.

Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności spółki, zarządu i komisji rewizyjnej zgromadzeni delegaci udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi, który działał od 5 lat w składzie:
Lenczyk Urszula – przewodnicząca zarządu, Jureczka Marian – zastępca, Nielaba Joachim – sekretarz, Piotr Folwarczny i Sosnecki Józef – członkowie zarządu. W składzie komisji rewizyjne byli Grzegoszczyk Henryk, Worek Jan, Połednik Jerzy.

Podziękowania ustępującemu zarządowi złożył Zygmunt Migas – Kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych a także wójt gminy Gorzyce Daniel Jakubczyk.

W dalszej części zebrania nowo wybrani delegaci, którzy swój mandat uzyskali podczas zebrań wiejskich w danych sołectwach gminy Gorzyce powołali nowy zarząd GSP Gorzyce w składzie:

Joachim Nielaba – przewodniczący
Józef Sosnecki – (zastępca – sekretarz)
Eugeniusz Katryniok – członek
Bogusław Jordan – członek

Nowy skład komisji rewizyjnej to:

Henryk Grzegoszczyk – przewodniczący
Ewald Błaszczok – członek
Ireneusz Blanik – członek

Jedną z ważnych uchwał podjętych podczas tego zebrania i zaproponowaną przez nowego przewodniczącego Joachima Nielabę to: rezygnacja z nagrody finansowej dla zarządu i komisji rewizyjnej na okres 5 lat – czyli obecnej kadencji co pozwoli na zaoszczędzenie ok 3 tys zł rocznie.

Kolejną ważną zmianą to wysokość składki jaką właściciel działki w gminie Gorzyce winien jest uiścić od 2023 roku – czyli zmiana stawki z 16 zł do 25 zł