Wotum zaufania i Absolutorium dla Wójta Gminy Daniela Jakubczyka przyjęte jednogłośnie!

0
994

Rada Gminy Gorzyce podczas 41 sesji RG Gorzyce, która odbyła się 15 czerwca 2022 r. udzieliła wotum zaufania i co najważniejsze absolutorium wójtowi gminy Gorzyce Danielowi Jakubczykowi za wykonanie budżetu gminy Gorzyce za rok 2021
.

Opinie pozytywne w tej sprawie wydała RIO w Katowicach jak i Komisja Rewizyjna RG Gorzyce. Przewodniczący KR Stanisław Zbroja wnioskował do szanownej RG o udzielenie absolutorium wójtowi Danielowi Jakubczykowi.

Radni gminy Gorzyce po wysłuchaniu Raportu o Stanie Gminy Gorzyce za 2021 r. Po przedstawieniu sprawozdania finansowego za rok 2021 przez skarbnik Gminy panią Renatę Seman jednogłośnie udzielili Wójtowi gminy Gorzyce Danielowi Jakubczykowi absolutorium za rok 2021.

Raport o Stanie Gminy Gorzyce za rok 2021

U ust przewodniczącego RG Piotra Wawrzycznego usłyszeliśmy podziękowania dla wójta jak i całej “załogi” UG Gorzyce za wykonaną prace a pani skarbnik Renacie Seman wręczył wiązankę kwiatów z podziękowaniami.

SONY DSC
SONY DSC

B.Jordan