PILNE – Przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

0
436

Przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego

W celu usprawnienia procesu przyjmowania wniosków o wypłatę dodatku węglowego uruchomione zostaną dodatkowe punkty przyjmowania wniosków:

– w Czyżowicach (Ośrodek Kultury) w dniu 23 sierpnia 2022 r. (wtorek) w godz. 8.00 – 15.00

– w Olzie (Ośrodek Kultury) w dniu 23 sierpnia 2022 r. (wtorek) w godz. 8.00 – 15.00

– w Rogowie (Ochotnicza Straż Pożarna) w dniu 24 sierpnia 2022 r. (środa) w godz. 8.00 – 15.00

– w Turzy Śl. (Ochotnicza Straż Pożarna) w dniu 24 sierpnia 2022 r. (środa) w godz. 8.00 – 15.00