Rogów, Czyżowice otwarto kolejne Zielone Pracownie. (Galeria zdjęć)

0
909
EKO-DZIUPLA fot B.Jordan

W zespołach szkolno-przedszkolnych w Rogowie i Czyżowicach otwarto dziś nowe Zielone Pracownie.
Otwarcie tych nowych sal lekcyjnych to efekt wygranych konkursów organizowanych przez WFOŚiGW, do których zgłosiły się szkoły z Rogowa i Czyżowic.

Sala lekcyjna w Rogowie przyjęła nazwę ” EKO-DZIUPLA” a z kolei w Czyżowicach nowej pracowni nadano nazwę “ZIELONE LABORATORIUM”

W wydarzeniach udział wziął Adam Lewandowski, zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW), jednostki, która dofinansowała powstanie tych obiektów ekoedukacyjnych.

Wydatki związane z organizacją pracowni pokrył również organ prowadzący – Gmina Gorzyce oraz Rada Rodziców. Efektem zaangażowania w/w podmiotów są wielofunkcyjne pracownie szkolne na potrzeby nauk przyrodniczych. Te miejsce są przyjazne uczniom, w którym zdobywanie wiedzy będzie połączone z odkrywaniem, badaniem i samodzielnym poznawaniem świata. Oprócz realizacji podstawy programowej, uczniowie będą mogli rozwijać zainteresowania i talenty, zgłębiać i nabywać nowe umiejętności. Ponadto nowoczesne pracownie będą mogły pełnić integrującą funkcję w społeczności lokalnej, stając się miejscem otwartych spotkań, pokazów efektownych doświadczeń oraz prezentacji projektów uczniowskich.

Nowoczesne pracownie ekologiczne służyć będą uczniom dzięki bogatym zestawom pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego. Znalazły się wśród nich m.in. terraria dla owadów(Rogów), mikroskopy, różnego rodzaju mapy, stacja pogody, obserwatorium, glebowe, zestaw do analizy wody, tablice magnetyczne i wiele innych rzeczy służących do śledzenia budowy DNA czy ciała człowieka.

W uroczystościach otwarcia w/w pracowni uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Gorzyce Daniel Jakubczyk oraz jego zastępca Daniel Kurasz, Dyrektor GZOF Gorzyce pani Izabela Sanecznik, sekretarz gminy Gorzyce pani Maria Władarz oraz pani senator RP Ewa Gawęda, dyrektorzy szkół, nauczyciele prowadzący i uczniowie.

Zielona pracownia ZSP Rogów “EKO-DZIUPLA” . Galeria zdjęć.

Zielona pracownia ZSP Czyżowice”ZIELONE LABORATORIUM” Galeria zdjęć.

Bogusław Jordan