Zebranie wiejskie w Czyżowicach. Środa 12.12.2018 godz. 16.00.

0
1237

Zebranie wiejskie w Czyżowicach. Środa 12.12.2018 godz. 16.00.

„Wójt Gminy Gorzyce zwołuje ZEBRANIE WIEJSKIE w Czyżowicach 12 grudnia (środa) o godz.16.00 w Ośrodku Kultury w Czyżowicach.
M.in:
– Przedstawienie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
– Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.
– Wolne wnioski i zapytania.
– Przedstawienie koncepcji projektowej remontu ul. Bełsznickiej.”