“Dziedzictwo przyrodnicze obszaru Morawskich Wrót”

0
253

przygotowanej w ramach realizacji międzynarodowego projektu współpracy pt.: “Ochrona środowiska-naszą przyszłością”
Harmonogram wystawy:
28.04-08.05 – Gminne Centrum Kultury w Gorzycach ul. M. Kopernika 8
08.05-15.05 – Ośrodek Kultury w Skrzyszowie ul. Wyzwolenia 12
15.05-22.05 – Park Aktywnej Rekreacji w Mszanie
22.05-29.05 – Słoneczna Wyspa w Marklowicach
29.05-12.06 – Wiejski Dom Kultury w Syryni ul. 3 Maja 65
12.06-19.06 – GOTSiR “Nautica” w Gorzycach
19.06-30.06 – Ruiny zamku w Tworkowie