Ruszyły zapisy na Powiatowy Rajd Rowerowy

0
428

27 sierpnia startuje XXIII Powiatowy Rajd Rowerowy! Właśnie ruszyły zapisy chętnych do wspólnego przemierzenia powiatu na dwóch kółkach.

Rajd, który zorganizowany zostanie przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. już po raz dwudziesty trzeci i jest największą tego typu imprezą w regionie, zaplanowano na ostatnią niedzielę tegorocznych wakacji, czyli 27 sierpnia.

Trasa Rajdu prowadzić będzie z Wodzisławia Śląskiego do Pszowa przez Turzę Śląską, Gorzyce, Bełsznicę, Odrę, Buglowiec, Syrynię oraz Zawadę. Łącznie długość trasy wynosi 31 km.

Program rajdu prezentuje się następująco:

08:30-10:30 – rejestracja uczestników w Biurze Rajdu,
11:00 – start MOSIR Centrum w Wodzisławiu Śląskim,
14:30-15:00 – meta parking obok rynku w Pszowie,
15:30 – wydawanie posiłku regeneracyjnego,
15:30 – atrakcje dla uczestników, konkurencje sportowe z nagrodami, występy artystyczne.
Celem Rajdu jest popularyzacja rekreacji ruchowej oraz promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu, propagowanie zdrowego trybu życia, integracja środowiska miłośników turystyki rowerowej, popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych powiatu wodzisławskiego, a także propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży.

Udział w rajdzie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się:

telefonicznie pod numerami tel. 32 412-09-61 oraz 32 41-20-949 w godzinach pracy urzędu,
osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Pszowskiej 92a w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu/III piętro pok. 313, w godzinach pracy urzędu.
Przy zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz zaznaczyć, czy uczestnik/uczestniczka jest pełnoletni. Rejestracji można dokonywać do 23 sierpnia 2023 r. do godziny 15:30.

Każdy uczestnik jest zobowiązany w dniu imprezy (tj. 27 sierpnia) do złożenia w Biurze Rajdu (na miejscu startu) formularza z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację wizerunku oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ze względu na zwyczajowe bardzo duże zainteresowanie udziałem w Rajdzie zgłoszenia dokonane po 23 sierpnia będą możliwe wyłącznie za zgodą Organizatora i w razie niewyczerpania limitu zgłoszeń bez gwarancji otrzymania świadczeń wymienionych w § 3 ust. 15 regulaminu.

W celu potwierdzenia swojego udziału w rajdzie, każdy uczestnik zobowiązany jest do stawienia się 27 sierpnia na starcie Rajdu w godz. 8.00-10.30 (w Biurze Rajdu) wraz z formularzem (do pobrania poniżej).

Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 lat biorą udział w rajdzie pod warunkiem przekazania Organizatorowi zgody rodzica wraz z numerem kontaktowym do rodzica lub opiekuna prawnego oraz formularza (do pobrania poniżej).

Osoby, które nie ukończyły 15 roku życia biorą udział w rajdzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo podczas trwania imprezy. W przypadku, gdy osobą dorosłą nie jest rodzic ani opiekun prawny, opiekun jest zobowiązany przedłożyć Organizatorowi pisemną zgodę rodzica bądź prawnego opiekuna (wraz z numerem kontaktowym) do udziału w rajdzie wyrażoną na formularzu (do pobrania poniżej).

Informujemy, że udział w imprezie związany jest z wysiłkiem fizycznym. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest odpowiedni stan zdrowia i nieposiadanie przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Rajdzie.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania udziału w imprezie!