Rogów – Henryk Matuszek nowym sołtysem. W wyborach pokonał obecną sołtyskę.

1
3693

Nie było tajemnicą że w Rogowie wystartuje w wyborach na sołtysa dwóch kandydatów, obecna pani sołtys Halina Zbroja i popierany w środowisku strażackim Henryk Matuszek. Już po wejsciu na salę można było odczuć co się święci, musiała to także odczuwać obecna sołtys, ponieważ zebranie było prowadzone w dosyć chaotycznym stylu, to samo dotyczyło sprawozdania z działalności sołtysa choć było odczytywane z kartki.

Tak więc zgłoszono dwie kandydatury na stanowisko sołtysa Rogowa – Henryka Matuszka i obecnej pani sołtys Halinę Zbroja.
Decyzja mieszkańców była jednoznaczna, nie zaufali ponownie obecnej sołtysce i wybrali na stanowisko sołtysa wsi Rogów pana Henryka Matuszka w stosunku głosów 79 do 18.

Było widać że prowadząca zebranie, chyba nie mogła pogodzić się z przegraną bo dosyć długo powstrzymywała się z przekazaniem mikrofonu nowemu sołtysowi, który chciał podziękować zgromadzonym za wybór i zaufanie. Uczynił to dopiero wójt gminy Daniel Jakubczyk.

Nowemu sołtysowi życzymy powodzenia na nowym stanowisku.
Skład rady sołeckiej Rogowa:
Monika Jokel, Henryk Duda, Florian Glenc, Jerzy Glenc, Anna Połednik, Syweriusz Jęczmionka, Tomasz Kuhn, Krystyna Matuszek, Teofil Szymura.

Bogusław Jordan

Fot. Bogusław Jordan

1 KOMENTARZ