Zmiana warty w Gorzycach, nowym sołtysem został EWALD BŁASZCZOK.

0
2589

Zebranie wiejskie w Gorzycach było kolejnym w naszej gminie Gorzyce w którym wybierano sołtysa i radę sołecką.
Po 12 latach urzędowania obecny sołtys Ryszard Grzegoszczyk pożegnał się ze stanowiskiem. Jedynym kandydatem na stanowisko sołtysa Gorzyc , który wyraził zgodę na kandydowanie na to stanowisko był Ewald Błaszczok. (Bogusław Jordan nie wyraził zgody)

Ewald Błaszczok uzyskał wśród zgromadzonych 43 głosy za. 4 osoby były przeciwne.

Do rady Sołeckiej zostało wybranych 9 osób z pośród 17 kandydatów a są to:
Agnieszka Adamczyk
Izabela Granieczny
Andrzej Nowak
Bogusław Jordan
Mateusz Wójcik
Stanisław Sanecznik
Bogusław Paloc
Krzysztof Paloc
Ryszard Grzegoszczyk

Ewald Błaszczok

Nowo wybrany sołtys Ewald Błaszczok