Polemika z Wójtem, czyli jak się bić w cudze piersi.

2
3045

W artykule zamieszczonym w dniu 5 marca 2019 roku w Nowinach Wodzisławskich (tutaj) Wójt Gminy Gorzyce Daniel Jakubczyk, odnosząc się do trudności w zagospodarowaniu terenów inwestycyjnych położonych przy drodze krajowej nr 78, podniósł, że plan miejscowy uchwalony przez Radę Gminy, choć stanowi podstawę do ustanawiania miejsca realizacji inwestycji budowlanej czy rozwiązań urbanistycznych to nie zastępuje szczegółowych wymagań dotyczących danej inwestycji, które mogą się pojawić w indywidualnych sprawach.

Zdanie piękne okrągłe i prawdziwe ale…….
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, z którą należy uzgadniać inwestycje leżące przy drodze krajowej nr 78 wytknęła planowi miejscowemu, że istniejąca droga gminna nie została wykazana w miejscowym planie jako teren drogi wewnętrznej lub jako teren innej drogi, a wymagania stawiane planom zagospodarowania muszą obejmować również szczegółową realizację dojazdu do każdej działki.
Przekładając nowomowę urzędową na ludzki język to Rada Gminy powinna rozwiązać kwestie komunikacji z terenami inwestycyjnymi już w planie zagospodarowania. Inaczej cały teren przeznaczony pod inwestycje jest bezwartościowy.
Skoro plan wskazuje na możliwości inwestycyjne każdy inwestor może się spodziewać daleko idących uproszczeń w inwestowaniu. Jak się okazuje tam gdzie plan jest wadliwy możliwości takiej nie ma. Przerzucanie odpowiedzialności za taki stan rzeczy na inwestora, który ryzykuje inwestując, jest formą obrony możliwą, ale czy właściwą ???

Inwestor: A. Szkatuła

Fragment z aktu notarialnego własności działki.

2 KOMENTARZE

  1. Zawsze pan Szkatuła moze iść do sądu, lecz trzeba przyznac panu racje to gmina powinna zabiegac o inwestora starac sie ich przyciągać. Chyba coś podna sytuacja była w okalicach kraskowaca tam tez inwestor się ponoć wycofał bo tam także coś było z planem zagospodarowania przestrzennego.