IX Sesja Rady Gminy Gorzyce – 03.06.2019 r. 30.05.2019

1
1267

IX Sesja Rady Gminy Gorzyce – 03.06.2019 r.
30.05.2019
Informujemy, iż 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbędzie się IX SESJA RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji

IX Sesja Rady Gminy Gorzyce – 03.06.2019 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję na dzień 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
na godz. 16.30 IX SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji,
która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019-2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia w 2019 r. pomocy finansowej Gminie Lubomia na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach na 2019 rok oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. uchwał odbędzie się w dniu 3 czerwca 2019 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce
Piotr Wawrzyczny

1 KOMENTARZ