Program wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce na lata 2023-2025. NABÓR WNIOSKÓW NA ROK 2023

0
769

Wójt Gminy Gorzyce informuje o możliwości uzyskania w 2023 roku dofinansowania na realizację inwestycji w zakresie wymiany źródła ciepła na ekologiczne i wysokosprawne urządzenie grzewcze tj. kocioł węglowy z automatycznym załadunkiem paliwa, kocioł opalany biomasą, kocioł gazowy, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, pompa ciepła.

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA URZĘDU GMINY W GORZYCACH UL. KOŚCIELNA 15, 44-350 GORZYCE W GODZINACH JEGO URZĘDOWANIA LUB PRZESŁAĆ POCZTĄ (LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DO URZĘDU) W TERMINIE
21.11.2022 – 02.12.2022.

Nie dopuszcza się składania wniosków do skrzynki na zewnątrz budynku urzędu oraz składania wniosków drogą elektroniczną. Realizacji będą podlegały wnioski zweryfikowane pozytywnie spośród wniosków wyłonionych w drodze losowania.
NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW!

Zanim przystąpisz do złożenia wniosku:
– weź pod uwagę, iż rok 2023 jest ostatnim rokiem na dofinansowanie do wymiany kotła węglowego z automatycznym załadunkiem.
– sprawdź czy budynek mieszkalny, dla którego składasz wniosek posiada techniczną możliwość przyłączenia do sieci gazowej (jeżeli tak – nie możesz ubiegać się o dofinansowanie do kotła węglowego z automatycznym załadunkiem lub opalanego biomasą). Szczególną uwagę prosimy zwrócić w miejscowościach, w których w całości lub w części taka możliwość istnieje (tj. Gorzyce, Gorzyczki, Bełsznica, Rogów, Czyżowice, Turza Śl.).
– weź pod uwagę, iż nie będziesz mógł przenieść wniosku do realizacji
na rok następny (nie dotyczy wniosków z listy rezerwowej).
– sprawdź czy budynek mieszkalny, dla którego składasz wniosek posiada uregulowany stan prawny.
– sprawdź nr działki na której posadowiony jest budynek oraz aktualny numer księgi wieczystej, który powinien brzmieć GL1W/………/… .
– sprawdź czy budynek mieszkalny, dla którego składasz wniosek został oddany do użytkowania nie później niż w roku 2016.
Realizacja zadania będzie możliwa po podpisaniu umowy z Gminą Gorzyce i powinna nastąpić w terminie do 31 października 2023 roku.
Regulamin, w którym zawarte są szczegółowe informacje oraz druki wniosków można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Gorzyce, ul. Kościelna 15 lub ze strony internetowej https://bip.gorzyce.pl/zalatwianie-spraw-gorzyce/program-wymiany-zrodel-ciepla-w-budynkach-mieszkalnych-na-terenie-gminy-gorzyce-na-lata-2023-2025
Szczegóły pod numerem telefonu (32) 4513056 wew. 24

Wójt Gminy Gorzyce
Daniel Jakubczyk

Szczegółowa informacja wraz z wnioskiem, znajduje sie w Biuletynie Informaci Publicznej: https://bip.gorzyce.pl/zalatwianie-spraw-gorzyce/program-wymiany-zrodel-ciepla-w-budynkach-mieszkalnych-na-terenie-gminy-gorzyce-na-lata-2023-2025